Tips, advies en ondersteuning bij het gebruik van uw Bramitob® medicatie

Privacy beleid

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

Chiesi Pharmaceuticals B.V. heeft deze persoonsgegevenverklaring opgesteld, omdat wij uw recht op privacy respecteren. Hieronder leest u hoe Chiesi Pharmaceuticals B.V. deze gegevens verzamelt en de manier waarop er gebruik van wordt gemaakt.
 

Persoonsgegevens

Chiesi Pharmaceuticals B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, BIG nummer of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Chiesi Pharmaceuticals B.V. is doorgegeven.

Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een online nascholing bezoekt, zich online inschrijft voor één van onze nascholing d.m.v. IDEAL betaling, service materialen aanvraagt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact zoekt met Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Chiesi Pharmaceuticals B.V. verwerkt de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren voor interne doeleinden.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op hebt om van Chiesi Pharmaceuticals B.V. (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren. Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Chiesi Pharmaceuticals B.V. daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze website, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze website en de IP-adressen van de internet serviceproviders van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruik maken van onze website, zodat wij de website kunnen verbeteren.

BIJ DIT PROCES WORDEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEGEVEN AAN DERDEN.
 

Uw e-mailadres

Indien u een e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een email nieuwsbrief, kan dit worden gebruikt om u als relatie en klant te informeren over voor u relevante informatie en diensten betreffende uw medisch specialisme. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het gebruik van IP-adressen.

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u online was, aan is toegekend.

Chiesi Pharmaceuticals B.V. kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.
 

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kan Chiesi Pharmaceuticals B.V. links bevatten naar websites van derden, over wie Chiesi Pharmaceuticals B.V. geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. CONTROLEER ALTIJD ZELF WELK RECHT, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID DAAROP VAN TOEPASSING IS.
 

Cookies

Chiesi Pharmaceuticals B.V. kan een "cookie" in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de opgeslagen gegevens.
 

Geheimhouding van informatie

Chiesi Pharmaceuticals B.V. zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Chiesi Pharmaceuticals B.V. echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden: soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Chiesi Pharmaceuticals B.V. ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Chiesi Pharmaceuticals B.V. kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan Chiesi Pharmaceuticals B.V. te verlenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V. verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door Chiesi Pharmaceuticals B.V. worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Chiesi Pharmaceuticals B.V. schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Chiesi Pharmaceuticals B.V. of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld; ofindien wij geloven dat de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.
 

Vragen
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via mijnbramitob@chiesi.com. U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken ten allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen mijnbramitob@chiesi.com.